Бонус
uk language logoУкр
 • ru language logoРосійська
 • uk language logoУкраїнськаcheck icon

УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Цей документ визначає політику Адміністрації (Адміністрація в рамках цього документу є володільцем (контролером) персональних даних) щодо обробки персональних даних, що належать Користувачам Сайту. Умови обробки персональних даних (далі - Умови) визначають цілі та умови обробки персональних даних, а також стратегію їх захисту. Умови діють відносно всієї інформації, яку Адміністрація сайту може отримати про Користувача під час використання сайту https://bet.ua/ (далі - Сайт). Натиснувши банер «Погодитись» з умовами обробки персональних даних та/або використовуючи сайт, користувач підтверджує, що ознайомився з положеннями Умов в поданій редакції і згоден з її умовами. У зв'язку з цим, Адміністрація переконливо просить користувача уважно вивчити цей документ і в разі незгоди з будь-яким його положенням або за відсутності бажання передавати Адміністрації будь-яку інформацію, негайно припинити використання Сайту. Для цілей тлумачення Умов Адміністрація та Користувач визначили терміни, що вживаються в Умовах, які мають наступне значення: Користувач - будь-яка особа, яка використовує сайт будь-яким чином, в тому числі шляхом його відвідування; Сторони - Користувач та Адміністрація;
Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. Конфіденційність персональних даних - обов'язкова для дотримання особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога, не допускати їх поширення без згоди Користувача або наявності іншої законної підстави. Cookies - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту. IP-адреса - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

 1. Загальні положення.

  1. Умови застосовуються виключно до сайту https://bet.ua/. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за інші сайти в мережі Інтернет, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті, в тому числі за обробку персональних даних користувачів на таких сайтах.
  2. У рамках Умов під персональними даними Користувача розуміються:
   1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації на Сайті, включаючи персональні дані Користувача, а також інформація, представлена Користувачем при заповненні форми скарги на Сайті.
   2. Дані, які автоматично передаються Сайту в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, код країни, дані файлів cookie (а саме first-party cookies, тобто ті, що розміщуються на пристрої Користувача безпосередньо веб-сайтом та preferences cookies, тобто ті, які дозволяють сайту запам'ятовувати вибір, який Користувач робив в минулому, наприклад, якій мові Користувач віддає перевагу, для якого регіону Користувач хотів би отримувати звіти про погоду) та інша подібна інформація.
  3. При реєстрації на Сайті Користувач надає наступні дані:
   1. У випадку реєстрації за допомогою електронної пошти: адресу електронної пошти.
   2. У випадку реєстрації за допомогою Telegram: номер мобільного телефону, адресу електронної пошти.
   3. У випадку реєстрації за допомогою Facebook: Загальні дані профілю у Facebook, адресу електронної пошти.
   4. У випадку реєстрації за допомогою Google Account: Загальні дані профілю Google.
  4. Користувач при заповненні форми скарги на Сайті надає наступні дані:
   - логін або емейл аккаунта в букмекері або казино, на які подається скарга;
   - дата виникнення проблеми;
   - сума скарги;
   - номер парі (якщо є в наявності);
   - текст скарги.
   Користувач погоджується, що з метою врегулювання спору надані ним дані будуть розкриті букмекерові та/або казино.
  5. Користувач має надавати достовірні відомості про себе. Адміністрація сайту не зобов'язана перевіряти достовірність наданих відомостей.
  6. Обробка та зберігання наданих персональних даних здійснюється на серверах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сайту.
  7. При використанні Користувачем Сайту можуть бути наявні коди інших інтернет-ресурсів і третіх осіб, внаслідок чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують дані користувачів. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що користувачі відвідали ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер Користувача. Такими інтернет-ресурсами можуть бути (у тому числі, але не обмежуючись):
   - системи зі збору статистики відвідувань сервісів (наприклад, Google Analytics);
   - системи банеропоказів;
   - SendPulse Inc.;
   - соціальні плагіни мереж (наприклад, Facebook, Google).
 2. Цілі обробки персональних даних користувачів.

  1. Адміністрація збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання послуг з використання Сайту.
  2. Персональні дані Користувача Адміністрація обробляє в наступних цілях:
   - Ідентифікації Користувача і надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту (для даної цілі термін зберігання персональних даних становить 5 років з моменту отримання згоди Користувача);
   - встановлення з Користувачем зворотнього зв'язку, включаючи відправлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту (для даної цілі термін зберігання персональних даних становить 5 років з моменту отримання згоди Користувача);
   - надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту (для даної цілі термін зберігання персональних даних становить 5 років з моменту отримання згоди Користувача);
   - проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних (для даної цілі термін зберігання персональних даних становить 5 років з моменту отримання згоди Користувача).
 3. Умови обробки персональних даних користувачів і її передачі третім особам.

  1. Адміністрація зберігає персональні дані користувачів протягом термінів, які зазначені в п. 2.2.
  2. Адміністрація має право передати персональні дані Користувача третім особам у наступних випадках:
   1. Користувач висловив згоду на такі дії.
   2. Передача необхідна для використання Користувачем сайту.
   3. Передача передбачена законодавством України або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури.
   4. У разі продажу Сайту до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов стосовно отриманих ним персональних даних.
  3. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
  4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація Сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
  5. Адміністрація Сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
  6. Адміністрація Сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
 4. Права та обов’язки Сторін.

  1. Користувач зобов’язаний:
   1. Надати персональні дані, необхідні використання Сайту.
   2. Оновлювати, доповнювати надані персональні дані в разі їх зміни.
  2. Адміністрація Сайту зобов’язана:
   1. Використовувати отримані персональні дані виключно для цілей, зазначених в Умовах.
   2. Забезпечити зберігання персональних даних в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком передбачених Умовами.
   3. Вживати запобіжні заходи задля захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
   4. Здійснити видалення персональних даних, які належать Користувачеві, з моменту запиту Користувача або його законного представника.
  3. Користувач має право на:
   1. Доступ до зібраної про себе інформації;
   2. Виправлення, обмеження, видалення інформації про себе;
   3. Заборону на подальше використання даних і скасування згоди на це;
   4. Подачу скарги на Адміністрацію до уповноваженого органу із захисту персональних даних.
 5. Порядок вирішення спорів.

  1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем Сайту і Адміністрацією Сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про мирне врегулювання спору).
  2. Одержувач претензії протягом 15 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
  3. У разі недосягнення згоди спір буде переданий на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.
  4. До цих Умов застосовується чинне законодавство України.
 6. Інші умови.

  1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в Умови в будь-який момент без згоди Користувача.
  2. Нова редакція Умов вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті.
  3. Всі пропозиції (у тому числі пропозиції щодо видалення персональних даних) або питання щодо Умов слід повідомляти по електронній пошті [email protected].
  4. Контакти уповноваженої особи по захисту персональних даних (Data Protection officer) – [email protected].
  5. Безпека персональних даних користувача є життєво важливою для Адміністрації. Адміністрація шифрує персональні дані Користувачів, яку вони ввводять під час реєстрації або заповненні інших форм, використовуючи технологію SSL.